INVERTOR KEMOT 12V/1000W – 230V
TRANSFORMATOR ZETAGI 24-12V, 5A
TRANSFORMATOR MIDLAND 24-12V, 6A
Transformator KBC 24-12V, 27 A